Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Buurtvereniging Oost uit Bunde

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Buurtvereniging Oost en de webbeheerder zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Andere websites

De website www.buurtoost.nl bevat mogelijk links naar andere sites. Buurtvereniging Oost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites.

Auteursrechten www.buurtoost.nl

Buurtvereniging Oost behoudt zich het auteursrecht op de verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s, foto- en filmmateriaal uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiĆ«ren.

Privacy

Deze website is te bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat Buurtvereniging Oost voor specifieke doeleinden informatie nodig heeft, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Buurtvereniging Oost hecht veel waarde aan privacy. Geen enkele van de door bezoekers verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk. Op het lidmaatschap van onze vereniging en elke informatie die de bezoeker van deze website richting Buurtvereniging Oost verstuurd is de “AVG” van toepassing.

Klik hier voor meer informatie.

Auteurs- en portretrecht van foto’s en video’s

Als een afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen publicatie (openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Er is geen grond om het maken van de foto zelf te verbieden. In de woorden van de Auteurswet 1912: Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

Klik hier voor meer informatie.