20 januari, Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 20 januari aanstaande houdt Buurtvereniging Oost haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. U bent allen van harte uitgenodigd om met ons mee te praten en te denken over alle zaken omtrent onze vereniging.

Deze vergadering wordt gehouden in ut Zaelke, Monseigneur Theunissenplantsoen 20 te Bunde. Vanaf 20.00 uur liggen de vergaderstukken voor u ter inzage klaar. De vergadering zal aanvangen om 20.30 uur. Buurtvereniging Oost zal zorgdragen voor een ‘natje en een droogje’ en na afloop zal er weer ruimte zijn voor een informeel samenzijn, tot uiterlijk 23.30u.

Vergaderagenda:

1. Opening
2. Bestuurssamenstelling
3. Verslag ALV 2022
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Vooruitblik verenigingsjaar 2023
9. Rondvraag
10. Slot